Category Archives: nyheter

Kraniosacral biodynamik är en terapiform som ingår i Osteopati .

Vid behandling ligger du på en bänk med kläderna på. Med varsam hand , stilla och mjukt går behandlingen på djupet utan att manipulera, behandlingen tar ca 45 minuter.

Sophie har studerat med Bengt Elmström , först under början av 90 talet och nu igen sedan 2018.

Livet har påfrestningar på oss, som tex olyckor, sjukdomar psykiska trauman, bakterier , virus. Men vi har kontakt av en  automatisk  alltid närvarande kraft , en livskraft som ständigt jobbar på att återställa hälsa efter de olika påfrestningarna vi utsätts för. Det vi kallar  immunförsvar är ett utryck  av denna kraft, men kraften har mången närvaro i oss.

Det är inte alltid kraften lyckas hela vägen återställa balansen, då kapslar den in det ” halvfärdiga ” i  ett så kallat ”lesionsfält.”

 Detta är ett sätt att skapa bästa möjliga ordning för den rådande situationen.

 Leisonsfältet finns där och livskraften jobbar ständigt på att återställa ordningen.

 Men många leisonsfält förblir ”hängande” i kroppens fysiologiska system ouppklarade. Detta skapar en nedsättning av  vävnadens/ organens funktioner och är det som med tid  riskerar skapa ohälsa/ smärtor/ orörlighet av olika slag.

Dessa leisionsfält  kontaktas under behandling via en mycket lätt och respektfull hand och sinne.

När kontakten etableras och leisionsfälten får sin uppmärksamhet kan en återetablering med livskraften uppstå.

Detta leder till en enklare, ursprunglig, mer okomplicerad ordning i  exempelvis vävnad, nervsystem och sinne.

En känsla av ”återdockning” till ett behagligare själv uppstår, och de physiologiska och psykologiska funktionerna vitaliseras.

-En för mig absolut favoritbehandlig, jag önskar varje människa.  

Astma ökar hela tiden i väst. Den västerländska behandlingen har under tid ändrats , så till vida att man har slutat med daglig behandling av luftrörs  vidgande spray , övergått till att använda cortison i förebyggande syfte istället . Orsaken är att den vidgande medicinen ökade dödsfallen markant.

En studie som gjorts på en grupp astmatiker med cortison spray och luftrörs vidgande spray, gav resultatet att de som använde spray jämfördes med dem som inte använde spray . Resultatet visade att spray snarare gjorde patienten sämre med åren. Medan de som inte använde medicin ej blev sämre.

Kinesisk medicin har behandlat astma långt innan den västerländska medicinen fanns. Man har använt motsvarande det vi har i våra luftrörs-vidgande sprayer, och har vetat att de bara ska användas akut , annars försämras astman och kan bli livshotande., som skedde här i väst.

Den kinesiska örtmedicinen behandlar först akut , sedan finns metoder och örter som är anti allergi och stärkande av immunförsvaret. Resultaten är långt mer tillfredsställande och bestående än den västerländska  medicinen är i närheten av.  Väldigt ofta blir resultatet en helt symptom fri tillvaro. Även motståndet mot allergienen ökar och många kan umgås med djur etc.

Barn astma börjar oftast med infektioner och bestående hosta. Barnen blir förkylda ofta och en ond cirkel har startat . Kinesisk örtmedicin kan häva detta och får barnet behandling begynnande skede behöver det inte utvecklas till astma. Resultaten är mycket goda även för de som har astma i vuxen ålder.

Nedan lite smakprov på studier gjorda i Kina

60 barn med astma behandlades med kineska örter . 42 pojkar och 18 flickor mellan 3-12 år. De hade haft astma mellan 1-10 år.40 av fallen var grava astmatiker, 20 milda , 32 av dessa hade även atopiskt ekzem . Barnen drack den akuta  örtmedicinen i 30 dagar, därefter den immunuppbyggande i ytterligare 30 dagar.

Resultat:      8 barn helt symptomfria i 1 år efter avslutad behandling.

42 barn ingen astma på 6 månader efter avslutad  behandling.

7 barn hade betydligt lindrigare och färre astma attacker efter avslutad behandling.

3 barn visade ingen förbättring .

Man kan tänka sig att fortsatt behandling hade givit ännu bättre resultat. Studien kommer från Journal of research into Chinese medicine  Dec 1994 vol,7. no 4p.30

studie 2

( FU JIAN JOURNAL of CM . 1993,24(2).4-6)

248 fall av astma

92 av dessa hade vid tillfället akuta astma attacker. De drack en akutmedicin.

Resultat: I alla 92 fallen kontrollerades astman , menas att symptomen försvann inom 1-3 dagar.

156 fall hade inte just då akuta astma anfall men var aktiva astmatiker. De gavs örtmedicin baserad på immun stärkande och antiallergi .

Resultat: 94 fria från astma

33 markant förbättring

29 något förbättrade

9 ingen förbättring.

Då ska tilläggas att dessa örtmediciner som gavs var inte anpassade för individuella symptom. Alla drack samma medicin , vilket inte vore fallet  i en individuell behandling, där resultatet då givetvis blir ännu bättre.

För dem som vill se ytterligare studie  , sök via google -Efficacy and mechanisms of action of traditional Chinese medicines for treating asthma and allergy.

Frågan man kan ställa sig är, hur den lavinartade uppgången för astma och antal dödsfall  idag i väst, skulle  kunna bromsas avsevärt om den Kinesiska örtmedicinen fanns som val för gemene man.

 

Rosacea är en kronisk hudsjukdom som angriper ansiktet . Rodnad och svullnad som kan vara mycket besvärande . Det kan aktiveras av väder , mat ,  dryck  och stress mm . Det kan hetta till och skapa rodnad på sekunder av t.ex en kopp te eller ett glas vin , mat  .  Även ögon kan bli angripna och ge rodnad, svullnad och smärta .Om man inte behandlar den kan den ge bestående skador på vävnad i ansiktet .

Eftersom sjukdomen angriper ansiktet är den psykologiskt väldigt hämmande , och försämrar livskvaliteten avsevärt.

Kinesisk  örtmedicin kan genom sin finstämda diagnostik härleda den till obalanser i mage och lunga. Genom ”skräddarsydda” örtrecept där man använder örter efter personens symptom balanserar man hettan i mage och lunga som ger utslagen , och en läkning kan börja ta vid.

Vi ändrar under behandlingens gång i örtreceptet ca varannan vecka för att följa sjukdomsbilden .

Sakta svalnar ansiktet svullnad lägger sig . Man kan  börja se resultat från ca 3 veckor i behandlingen .

Räkna med en behandlingstid på ca 10-15 veckor innan huden återgått till sitt normala tillstånd.

 

 

Lichen Planus  är en relativt vanlig hudsjukdom . Kan uppträda i alla åldrar , dock 2/3 av fallen uppstår i ålder mellan 20-60 år, något vanligare hos kvinnor än män. Väldigt ovanligt hos barn. Generellt ses som en autoimmun sjukdom, där kroppen angriper sig själv.

Kinesisk örtmedicin har detaljerad behandling av Lichen Planus med mycket goda resultat där man kan räkna med att bli helt symtomfri.

Symptomen är varierande svåra utslag som ger extrem klåda . Hudpåverkan i munhåla och genitalierna kan ge svår smärta, klåda och sår . Naglar blir tunna och går sönder och kan i svårare fall  bli helt förstörda. Hårsäckar kan bli angripna , vilket kan ge permanent hårbortfall.

Kinesisk medicin har en helt annan diagnostik än västerländsk medicin . De har en stor  variabel mängd  örter för alla de olika symptomen som kan uppstå. Somliga häver klåda andra lugnar själva inflammationen som ger utslagen , vissa lotsar potensen i medicinen till platsen symptomen visar sig ( tex mun eller genitalier). Vi sammanställer receptet så det passar sjukdomsbilden .

Varannan vecka stämmer man av örtreceptet mot vad som hänt med symptomen. Ändrar för att matcha sjukdomsförloppet.

När man med hjälp av dessa personligt sammansatta örtrecepten lyckats häva de akuta tillståndet är det dags att ändra i örtreceptet för att behandla den underliggande (autoimmuna) orsaken till att sjukdomen fick fäste . Detta kan vara allt från att stärka blod , reglera energi och blod , stryka matsmältningsapparaten osv.

När  patienten är helt symtomfri vanligast efter ca 12-17 veckor behövs ingen mer behandling.

Det finns många sätt att förbereda sig för att starta en familj , för vissa händer det bara , för andra kan det bli svårare.

Ett gott näringsintag , lagom motion ökar chansen till en hälsosam start för ditt barn.

Näring

En mors näringsintag är viktig för barnets hälsa ända upp i vuxen ålder. Det ökar även fertilitet och utveckling av embryo , som i sin tur motverkar missfall.

Fisk

kvinnor som inte ätit fisk under graviditeten visade sig ha 7,1 % högre prematurt födda barn , jämfört med 1,9 hos dem som ätit fisk en gång per vecka. Generellt visade sig låg födelsevikt och för tidigt födda  födda barn minska  med ökad fiskkonsumtion.

Fiskolja

Fiskolja piller kan hjälpa mot för tidig födsel hos kvinnor som är i riskzonen för denna komplikation, enligt studier  på Epidemiology Science  Center  i Köpenhamn.  Fiskolja sammankopplades med graviditet när forskare upptäckte att barn födda på Faroe öarna hade högsta födelse vikten i världen.  Dieten där består till största delen av fisk.

I en grupp där kvinnor tog fiskolja , hade 21 % av kvinnorna förtidiga födslar jämfört med 33% hos kvinnor som tog olivolja. ( British Journal of Obstetrics and Gynecology  2000;107:382-395) En annan studie i Finland funnit att människor som äter fisk mindre än en gång per vecka löper 31% högre risk att drabbas av mild till grav depression , än de som äter fisk oftare.

Ingefära

En liten klinisk studie har visat på fördelar i användande av  sirap gjord på ingefära mot symptom på graviditets-illamående. Patienter i grupp 1 tog 1 g ingefärssirap medan grupp 2 (placebo gruppen) tog sirap utan ingefära.  Efter 9 dagar rapporterar   77%  från grupp 1 en 4 skalig förbättring i illamåendet. I grupp 2 ( placebo gruppen) rapporterar endast 20%  att de upplever en förbättring. Av de som haft dagliga kräkningar uppger 67% i gruppen som tog sirap gjord på ingefära att efter 6 dagar har de helt slutat kräkas  , medan endast 20% i placebo gruppen slutat kräkas .  ( Alternative Therapies in Health and Medicine vol 8, no 5 , 89-91)

Vikt

Fertilitet är högst och hälsosamma graviditeter när BMI är mellan 20-25. Överviktiga kvinnor ( BMI 27)har 300 % mindre chans till graviditet, och större sannolikhet till missfall. Att bara gå ned lite i vikt kan öka chanser till en graviditet betydligt.  1 av 3 överviktiga kvinnor som går ner i vikt lyckas bli gravida . Risken för missfall minskar 2/3  . Underviktiga kvinnor har 50% lägre chans till graviditet .

Stress

Livsstil, stress, depression kan påverka ägglossningstörningar  och onormal utveckling av spermie.  God och tillräcklig sömn påverkar kroppens fysiologi.  För lite sömn hämmar tillväxthormoner som är nödvändigt för vävnads tillväxt och kroppens metabolism.

I Kinesisk medicin ser man en klar koppling till stress , sömnrubbningar och infertilitet. Därför strävar man inom den Kinesiska medicinen till att förbättra sömn och sänka stressnivåerna.

Alkohol

Även lite konsumtion av alkohol kan påverka befruktning negativt. det kan leda till störningar  av östrogen/ progesteron balans. både men och kvinnor bör undvika alkohol under IVF då  det kan leda till lägre antal ägg och spermie. Det har visat sig att män som konsumerar alkohol i samband med att de levererar spermie minskar  chans till graviditet med 8 ggr.

Rökning

Kvinnliga rökare har markant lägre nivåer av östrogen än ickerökare, vilket kan leda till försvårad befruktning. Man ser även att äggledare blir påverkat av rökning. Rökning kan orsaka förtidigt klimakterium , och bland män  en negativ påverkan av spermie. Efter att mannen slutar röka ökar spermiemängd  och kvalitet snabbt.

Kaffe

 Kaffe ökar risk för fertilitetsproblem med 55%,  för kvinnor som dricker 1 kopp om dagen. 100% högre om man dricker 1,5-3 koppar per dag, och 176% högre  för dem som dricker mer än 3 koppar per dag. Kaffe kan hämma fostrets tillväxt och öka risken för missfall. Med detta kan man säga att för de som dricker 3 koppar kaffe om dagen tar det dubbelt så lång tid att bli gravid. En Dansk studie  på 18478  gravida kvinnor som bokat BB mellan 1989-96  fann man att de som drack 8 koppar kaffe per dag eller mer under sin graviditet, hade 300% större risk för ett dödfött barn, jämfört med de kvinnor som inte drack kaffe under graviditeten. Risken var 80% större för dom som drack 4-7 koppar per dag.                                  ( BMJ2003;326:420)

En gemensam Svensk/ Amerikansk studie av 562 kvinnor som haft missfall mellan 6e- 12e veckan i sin graviditet visade att en konsumtion av 1-3 koppar svagt kaffe ökar risken till missfall med 30%. Vid 3-5 koppar ökar missfallsrisken med till 40% , och vid 5 koppar är man uppe i 50% ökad risk till missfall.( New England Journal of Medicine).

Mediciner

Smärtstillande medel eller acetylsalicylsyra som många tar för smärtor minskar fertilitet genom att störa ägglossningssignaler. Det är därför bra att söka annan hjälp till sin smärta.  Både akupunktur och örtmedicin är mycket effektivt att lindra smärta.

Man ska inte ta dessa studier bokstavligt , men som  en vägledning och inspiration  om vad man kan göra för sig själv i processen till önskad graviditet.

 

Psoriasis ses ofta som en hudsjukdom, när det snarare ska ses som  systemisk sjukdom som påverkar de inre organen och allmänna hälsan. Behandling av själva utslaget med tex sol eller injektion för att hämma immunförsvaret kan ge en tillfällig förbättring . Men dessa metoder  har oönskade biverkningar, och …psoriasisen återvänder månader senare eftersom problemet är just invärtes . En studie   www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/117983397/PDFSTART  visar på ökad risk för hjärt och kärlsjukdomar för psoriasis patienter. Kinesisk medicin har i hundratals år behandlat psoriasis invärtes med goda resultat utan biverknigar . Eftersom man här behandlar invärtes med örter läker psoriasisen pga att organen fungerar bättre. Därmed ökar också den allmänna hälsan och välmåendet.

Behandlingar av perioral dermatit och akne har visat sig på vår klinik ge fler barn :)

Förklaringen är att båda dessa hudsjukdomar samtidigt  påverkar menscykeln / eller  om man vänder på det,  blir påverkade av menscykeln.

En obalanserad menstruationscykel kan i vissa fall ge svårigheter i att bli gravid . När vi inom TCM behandlar infertilitet är det just menscyklen vi till stor del  utgår ifrån  i vår diagnostik.

Personer som kan ha givit upp på en graviditet , eller bara inte tidigare skyddat sig  tidigare   har visat sig  plötsligt gravida sedan de kommit för bahndling av perioral dermatit eller akne.

En liten påminnelse hur kroppens och själens funktioner hänger samman.

 

 

 

U/C och Crohns  är båda infalmatoriska sjukdomar med okänd orsak. De har ofta utbrott i skov . Båda dessa sjukdomar har behandlats traditionellt under lång tid i Kina. Det är den behandling man får på sjukhusen även idag i Kina.

Dessa sjukdomar är vanligare i industriländer. En diet med för mycket socker mm samt  stress ses som en orsak, där autoimmun påverkan kan vara en följd eller en orsak. Även bakterier  ses ha ett samband vid insjuknandet.

Kinesiska örter har en mycket god effekt på dessa sjukdomar ,  man kan förvänta sig att få stopp på både diarre och blödningar på kort tid . Sedan gäller att bygga upp den underliggande svagheten i mag och tarmsystemet , då det ofta är grundorsaken eller en följd av inflammationen.

I behandlingen ingår även att se över kostvanor och logistik kring måltider samt andra eventuella levnadsvanor som påverkar.

 

 

 

 

 

 

Jag får ofta frågan, speciellt av mina barn-längtande patienter,om man bör äta vitaminer eller andra tillskott för att optimera chansen till graviditet.

Den Kinesiska läketraditionen har en vidare ingång i sin strävan mot hälsa än att se bristen på näringsämnen som primär orsak. Jag vill här nämna det eftersom det kan bli väl mycket i kampen om att göra vad man kan för att få sitt efterlängtade barn. Framför allt svårt att sålla i all information som haglar ur nätet och blir ytterligare en källa till stress.

Människan är en komplex individ påverkad av arv och miljö. Både själsligt såsom relationer, visioner. Och miljö såsom kost , luft, föroreningar och buller mm.

Vår kropp består bl.a av organ, några av dessa ska se till att absorbera näringsämnen från det vi äter, och luften vi andas för att tillgodose våra behov. Andra organ renar och sorterar slaggprodukter.

Den Kinesiska medicinens fokus är att  stödja dessa organ att göra detta , inte bara vad gäller upptaget av näringsämnen, utan likaså med vårt mentala och emotionella dagliga intag av intryck.

Alla dessa organ samarbetar, där den ene är beroende av den andres process.

Det spelar ingen roll hur mycket vitaminer eller tillskott man petar i sig  om inte organprocessen fungerar, kroppen kan inte tillgodose sig.

Det är oftast inte så att kosten vi äter inte räcker till, utan snarare förmågan att absorbera det nyttiga i kosten.(Man kan likna det vid en blomma som inte fått vatten, har den blivit tillräckligt uttorkad  klarar inte jorden den står i av att absorbera det vi vattnar, allt rinner rakt igenom.)

Har du å andra sidan  harmoniska  friska organ klarar dessa av att utvinna behoven , bildligt talat om det så är soppa kokad på en spik.

Hur vet man då om organprocessen fungerar till det bästa?

Den kinesiska medicinen har ett otroligt känsligt och grundligt diagnostiskt system. Där man kartlägger organens funktion både på det fysiska och psykiska planet.

Behandlingen utgår från denna diagnos och strävar att vitalisera och läka  organsystemet.

Givetvis är det även viktigt att äta balanserat och näringsrikt.

 

 

Kvinnor med ökad missfallsrisk  kan med kinesisk medicin få hjälp att gå igenom en fullgången graviditet.

För varje gång en kvinna får ett missfall ökar risken för ytterligare en ofullbordad graviditet.

Det finns en rad olika diagnoser inom den kinesiska medicinen som kan orsaka missfall. Detta gör att hitta rätt behandling som är individuell för varje enskild kvinna är möjlig på ett annat sätt än men västerländsk medicin

Autoimmun påverkan/ antikroppar där kroppen stöter bort fostret  är några anledningar som idag inom den västerländska medicinen behandlas med trombyl och prednisolon.

Genom att förbereda kroppen för en graviditet med olika stärkande och cirkulerande örter kan man avhjälpa dessa problem. Trombyl och prednosolon hämmar immunförsvaret och har därför visat sig hjälpa då bortstötandet av fostret är en reaktion av ett överaktivt immunförsvar, däremot tycks det inte helt säkert öka antalet fullgångna graviditeter.

De kinesiska örterna stärker upp och reglerar kroppen som gör att immunförsvaret snarare slappnar av och inser att det inte behöver agera mot fostret (som ju inte är ett hot mot kroppen).Därmed kan systemet återhämta sig och bli stärkt för att klara av en fullgången graviditet.

Behandlingen bör sättas in 3 månader före en planerad graviditet för att få bästa resultat.