Behandling av missfallsrisk hos kvinnor med autoimmun påverkan

Kvinnor med ökad missfallsrisk  kan med kinesisk medicin få hjälp att gå igenom en fullgången graviditet.

För varje gång en kvinna får ett missfall ökar risken för ytterligare en ofullbordad graviditet.

Det finns en rad olika diagnoser inom den kinesiska medicinen som kan orsaka missfall. Detta gör att hitta rätt behandling som är individuell för varje enskild kvinna är möjlig på ett annat sätt än men västerländsk medicin

Autoimmun påverkan/ antikroppar där kroppen stöter bort fostret  är några anledningar som idag inom den västerländska medicinen behandlas med trombyl och prednisolon.

Genom att förbereda kroppen för en graviditet med olika stärkande och cirkulerande örter kan man avhjälpa dessa problem. Trombyl och prednosolon hämmar immunförsvaret och har därför visat sig hjälpa då bortstötandet av fostret är en reaktion av ett överaktivt immunförsvar, däremot tycks det inte helt säkert öka antalet fullgångna graviditeter.

De kinesiska örterna stärker upp och reglerar kroppen som gör att immunförsvaret snarare slappnar av och inser att det inte behöver agera mot fostret (som ju inte är ett hot mot kroppen).Därmed kan systemet återhämta sig och bli stärkt för att klara av en fullgången graviditet.

Behandlingen bör sättas in 3 månader före en planerad graviditet för att få bästa resultat.