Psoriasis en sjukdom som behöver invärtes medicin för bestående resultat

Psoriasis ses ofta som en hudsjukdom, när det snarare ska ses som  systemisk sjukdom som påverkar de inre organen och allmänna hälsan. Behandling av själva utslaget med tex sol eller injektion för att hämma immunförsvaret kan ge en tillfällig förbättring . Men dessa metoder  har oönskade biverkningar, och …psoriasisen återvänder månader senare eftersom problemet är just invärtes . En studie   www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/117983397/PDFSTART  visar på ökad risk för hjärt och kärlsjukdomar för psoriasis patienter. Kinesisk medicin har i hundratals år behandlat psoriasis invärtes med goda resultat utan biverknigar . Eftersom man här behandlar invärtes med örter läker psoriasisen pga att organen fungerar bättre. Därmed ökar också den allmänna hälsan och välmåendet.