Koka soppa på en spik

Jag får ofta frågan, speciellt av mina barn-längtande patienter,om man bör äta vitaminer eller andra tillskott för att optimera chansen till graviditet.

Den Kinesiska läketraditionen har en vidare ingång i sin strävan mot hälsa än att se bristen på näringsämnen som primär orsak. Jag vill här nämna det eftersom det kan bli väl mycket i kampen om att göra vad man kan för att få sitt efterlängtade barn. Framför allt svårt att sålla i all information som haglar ur nätet och blir ytterligare en källa till stress.

Människan är en komplex individ påverkad av arv och miljö. Både själsligt såsom relationer, visioner. Och miljö såsom kost , luft, föroreningar och buller mm.

Vår kropp består bl.a av organ, några av dessa ska se till att absorbera näringsämnen från det vi äter, och luften vi andas för att tillgodose våra behov. Andra organ renar och sorterar slaggprodukter.

Den Kinesiska medicinens fokus är att  stödja dessa organ att göra detta , inte bara vad gäller upptaget av näringsämnen, utan likaså med vårt mentala och emotionella dagliga intag av intryck.

Alla dessa organ samarbetar, där den ene är beroende av den andres process.

Det spelar ingen roll hur mycket vitaminer eller tillskott man petar i sig  om inte organprocessen fungerar, kroppen kan inte tillgodose sig.

Det är oftast inte så att kosten vi äter inte räcker till, utan snarare förmågan att absorbera det nyttiga i kosten.(Man kan likna det vid en blomma som inte fått vatten, har den blivit tillräckligt uttorkad  klarar inte jorden den står i av att absorbera det vi vattnar, allt rinner rakt igenom.)

Har du å andra sidan  harmoniska  friska organ klarar dessa av att utvinna behoven , bildligt talat om det så är soppa kokad på en spik.

Hur vet man då om organprocessen fungerar till det bästa?

Den kinesiska medicinen har ett otroligt känsligt och grundligt diagnostiskt system. Där man kartlägger organens funktion både på det fysiska och psykiska planet.

Behandlingen utgår från denna diagnos och strävar att vitalisera och läka  organsystemet.

Givetvis är det även viktigt att äta balanserat och näringsrikt.