Kinesisk örtmedicin har bästa behandlingsresultatet mot allergisk astma.

Astma ökar hela tiden i väst. Den västerländska behandlingen har under tid ändrats , så till vida att man har slutat med daglig behandling av luftrörs  vidgande spray , övergått till att använda cortison i förebyggande syfte istället . Orsaken är att den vidgande medicinen ökade dödsfallen markant.

En studie som gjorts på en grupp astmatiker med cortison spray och luftrörs vidgande spray, gav resultatet att de som använde spray jämfördes med dem som inte använde spray . Resultatet visade att spray snarare gjorde patienten sämre med åren. Medan de som inte använde medicin ej blev sämre.

Kinesisk medicin har behandlat astma långt innan den västerländska medicinen fanns. Man har använt motsvarande det vi har i våra luftrörs-vidgande sprayer, och har vetat att de bara ska användas akut , annars försämras astman och kan bli livshotande., som skedde här i väst.

Den kinesiska örtmedicinen behandlar först akut , sedan finns metoder och örter som är anti allergi och stärkande av immunförsvaret. Resultaten är långt mer tillfredsställande och bestående än den västerländska  medicinen är i närheten av.  Väldigt ofta blir resultatet en helt symptom fri tillvaro. Även motståndet mot allergienen ökar och många kan umgås med djur etc.

Barn astma börjar oftast med infektioner och bestående hosta. Barnen blir förkylda ofta och en ond cirkel har startat . Kinesisk örtmedicin kan häva detta och får barnet behandling begynnande skede behöver det inte utvecklas till astma. Resultaten är mycket goda även för de som har astma i vuxen ålder.

Nedan lite smakprov på studier gjorda i Kina

60 barn med astma behandlades med kineska örter . 42 pojkar och 18 flickor mellan 3-12 år. De hade haft astma mellan 1-10 år.40 av fallen var grava astmatiker, 20 milda , 32 av dessa hade även atopiskt ekzem . Barnen drack den akuta  örtmedicinen i 30 dagar, därefter den immunuppbyggande i ytterligare 30 dagar.

Resultat:      8 barn helt symptomfria i 1 år efter avslutad behandling.

42 barn ingen astma på 6 månader efter avslutad  behandling.

7 barn hade betydligt lindrigare och färre astma attacker efter avslutad behandling.

3 barn visade ingen förbättring .

Man kan tänka sig att fortsatt behandling hade givit ännu bättre resultat. Studien kommer från Journal of research into Chinese medicine  Dec 1994 vol,7. no 4p.30

studie 2

( FU JIAN JOURNAL of CM . 1993,24(2).4-6)

248 fall av astma

92 av dessa hade vid tillfället akuta astma attacker. De drack en akutmedicin.

Resultat: I alla 92 fallen kontrollerades astman , menas att symptomen försvann inom 1-3 dagar.

156 fall hade inte just då akuta astma anfall men var aktiva astmatiker. De gavs örtmedicin baserad på immun stärkande och antiallergi .

Resultat: 94 fria från astma

33 markant förbättring

29 något förbättrade

9 ingen förbättring.

Då ska tilläggas att dessa örtmediciner som gavs var inte anpassade för individuella symptom. Alla drack samma medicin , vilket inte vore fallet  i en individuell behandling, där resultatet då givetvis blir ännu bättre.

För dem som vill se ytterligare studie  , sök via google -Efficacy and mechanisms of action of traditional Chinese medicines for treating asthma and allergy.

Frågan man kan ställa sig är, hur den lavinartade uppgången för astma och antal dödsfall  idag i väst, skulle  kunna bromsas avsevärt om den Kinesiska örtmedicinen fanns som val för gemene man.