Att planera för att bli med barn

Det finns många sätt att förbereda sig för att starta en familj , för vissa händer det bara , för andra kan det bli svårare.

Ett gott näringsintag , lagom motion ökar chansen till en hälsosam start för ditt barn.

Näring

En mors näringsintag är viktig för barnets hälsa ända upp i vuxen ålder. Det ökar även fertilitet och utveckling av embryo , som i sin tur motverkar missfall.

Fisk

kvinnor som inte ätit fisk under graviditeten visade sig ha 7,1 % högre prematurt födda barn , jämfört med 1,9 hos dem som ätit fisk en gång per vecka. Generellt visade sig låg födelsevikt och för tidigt födda  födda barn minska  med ökad fiskkonsumtion.

Fiskolja

Fiskolja piller kan hjälpa mot för tidig födsel hos kvinnor som är i riskzonen för denna komplikation, enligt studier  på Epidemiology Science  Center  i Köpenhamn.  Fiskolja sammankopplades med graviditet när forskare upptäckte att barn födda på Faroe öarna hade högsta födelse vikten i världen.  Dieten där består till största delen av fisk.

I en grupp där kvinnor tog fiskolja , hade 21 % av kvinnorna förtidiga födslar jämfört med 33% hos kvinnor som tog olivolja. ( British Journal of Obstetrics and Gynecology  2000;107:382-395) En annan studie i Finland funnit att människor som äter fisk mindre än en gång per vecka löper 31% högre risk att drabbas av mild till grav depression , än de som äter fisk oftare.

Ingefära

En liten klinisk studie har visat på fördelar i användande av  sirap gjord på ingefära mot symptom på graviditets-illamående. Patienter i grupp 1 tog 1 g ingefärssirap medan grupp 2 (placebo gruppen) tog sirap utan ingefära.  Efter 9 dagar rapporterar   77%  från grupp 1 en 4 skalig förbättring i illamåendet. I grupp 2 ( placebo gruppen) rapporterar endast 20%  att de upplever en förbättring. Av de som haft dagliga kräkningar uppger 67% i gruppen som tog sirap gjord på ingefära att efter 6 dagar har de helt slutat kräkas  , medan endast 20% i placebo gruppen slutat kräkas .  ( Alternative Therapies in Health and Medicine vol 8, no 5 , 89-91)

Vikt

Fertilitet är högst och hälsosamma graviditeter när BMI är mellan 20-25. Överviktiga kvinnor ( BMI 27)har 300 % mindre chans till graviditet, och större sannolikhet till missfall. Att bara gå ned lite i vikt kan öka chanser till en graviditet betydligt.  1 av 3 överviktiga kvinnor som går ner i vikt lyckas bli gravida . Risken för missfall minskar 2/3  . Underviktiga kvinnor har 50% lägre chans till graviditet .

Stress

Livsstil, stress, depression kan påverka ägglossningstörningar  och onormal utveckling av spermie.  God och tillräcklig sömn påverkar kroppens fysiologi.  För lite sömn hämmar tillväxthormoner som är nödvändigt för vävnads tillväxt och kroppens metabolism.

I Kinesisk medicin ser man en klar koppling till stress , sömnrubbningar och infertilitet. Därför strävar man inom den Kinesiska medicinen till att förbättra sömn och sänka stressnivåerna.

Alkohol

Även lite konsumtion av alkohol kan påverka befruktning negativt. det kan leda till störningar  av östrogen/ progesteron balans. både men och kvinnor bör undvika alkohol under IVF då  det kan leda till lägre antal ägg och spermie. Det har visat sig att män som konsumerar alkohol i samband med att de levererar spermie minskar  chans till graviditet med 8 ggr.

Rökning

Kvinnliga rökare har markant lägre nivåer av östrogen än ickerökare, vilket kan leda till försvårad befruktning. Man ser även att äggledare blir påverkat av rökning. Rökning kan orsaka förtidigt klimakterium , och bland män  en negativ påverkan av spermie. Efter att mannen slutar röka ökar spermiemängd  och kvalitet snabbt.

Kaffe

 Kaffe ökar risk för fertilitetsproblem med 55%,  för kvinnor som dricker 1 kopp om dagen. 100% högre om man dricker 1,5-3 koppar per dag, och 176% högre  för dem som dricker mer än 3 koppar per dag. Kaffe kan hämma fostrets tillväxt och öka risken för missfall. Med detta kan man säga att för de som dricker 3 koppar kaffe om dagen tar det dubbelt så lång tid att bli gravid. En Dansk studie  på 18478  gravida kvinnor som bokat BB mellan 1989-96  fann man att de som drack 8 koppar kaffe per dag eller mer under sin graviditet, hade 300% större risk för ett dödfött barn, jämfört med de kvinnor som inte drack kaffe under graviditeten. Risken var 80% större för dom som drack 4-7 koppar per dag.                                  ( BMJ2003;326:420)

En gemensam Svensk/ Amerikansk studie av 562 kvinnor som haft missfall mellan 6e- 12e veckan i sin graviditet visade att en konsumtion av 1-3 koppar svagt kaffe ökar risken till missfall med 30%. Vid 3-5 koppar ökar missfallsrisken med till 40% , och vid 5 koppar är man uppe i 50% ökad risk till missfall.( New England Journal of Medicine).

Mediciner

Smärtstillande medel eller acetylsalicylsyra som många tar för smärtor minskar fertilitet genom att störa ägglossningssignaler. Det är därför bra att söka annan hjälp till sin smärta.  Både akupunktur och örtmedicin är mycket effektivt att lindra smärta.

Man ska inte ta dessa studier bokstavligt , men som  en vägledning och inspiration  om vad man kan göra för sig själv i processen till önskad graviditet.