Lichen planus behandling med kinesisk örtmedicin.

Lichen Planus  är en relativt vanlig hudsjukdom . Kan uppträda i alla åldrar , dock 2/3 av fallen uppstår i ålder mellan 20-60 år, något vanligare hos kvinnor än män. Väldigt ovanligt hos barn. Generellt ses som en autoimmun sjukdom, där kroppen angriper sig själv.

Kinesisk örtmedicin har detaljerad behandling av Lichen Planus med mycket goda resultat där man kan räkna med att bli helt symtomfri.

Symptomen är varierande svåra utslag som ger extrem klåda . Hudpåverkan i munhåla och genitalierna kan ge svår smärta, klåda och sår . Naglar blir tunna och går sönder och kan i svårare fall  bli helt förstörda. Hårsäckar kan bli angripna , vilket kan ge permanent hårbortfall.

Kinesisk medicin har en helt annan diagnostik än västerländsk medicin . De har en stor  variabel mängd  örter för alla de olika symptomen som kan uppstå. Somliga häver klåda andra lugnar själva inflammationen som ger utslagen , vissa lotsar potensen i medicinen till platsen symptomen visar sig ( tex mun eller genitalier). Vi sammanställer receptet så det passar sjukdomsbilden .

Varannan vecka stämmer man av örtreceptet mot vad som hänt med symptomen. Ändrar för att matcha sjukdomsförloppet.

När man med hjälp av dessa personligt sammansatta örtrecepten lyckats häva de akuta tillståndet är det dags att ändra i örtreceptet för att behandla den underliggande (autoimmuna) orsaken till att sjukdomen fick fäste . Detta kan vara allt från att stärka blod , reglera energi och blod , stryka matsmältningsapparaten osv.

När  patienten är helt symtomfri vanligast efter ca 12-17 veckor behövs ingen mer behandling.