Ulcerös kolit / Crohns sjukdom

 

U/C och Crohns  är båda infalmatoriska sjukdomar med okänd orsak. De har ofta utbrott i skov . Båda dessa sjukdomar har behandlats traditionellt under lång tid i Kina. Det är den behandling man får på sjukhusen även idag i Kina.

Dessa sjukdomar är vanligare i industriländer. En diet med för mycket socker mm samt  stress ses som en orsak, där autoimmun påverkan kan vara en följd eller en orsak. Även bakterier  ses ha ett samband vid insjuknandet.

Kinesiska örter har en mycket god effekt på dessa sjukdomar ,  man kan förvänta sig att få stopp på både diarre och blödningar på kort tid . Sedan gäller att bygga upp den underliggande svagheten i mag och tarmsystemet , då det ofta är grundorsaken eller en följd av inflammationen.

I behandlingen ingår även att se över kostvanor och logistik kring måltider samt andra eventuella levnadsvanor som påverkar.