Rosacea en hudsjukdom orsakad av obalans från mage och lunga

Rosacea är en kronisk hudsjukdom som angriper ansiktet . Rodnad och svullnad som kan vara mycket besvärande . Det kan aktiveras av väder , mat ,  dryck  och stress mm . Det kan hetta till och skapa rodnad på sekunder av t.ex en kopp te eller ett glas vin , mat  .  Även ögon kan bli angripna och ge rodnad, svullnad och smärta .Om man inte behandlar den kan den ge bestående skador på vävnad i ansiktet .

Eftersom sjukdomen angriper ansiktet är den psykologiskt väldigt hämmande , och försämrar livskvaliteten avsevärt.

Kinesisk  örtmedicin kan genom sin finstämda diagnostik härleda den till obalanser i mage och lunga. Genom ”skräddarsydda” örtrecept där man använder örter efter personens symptom balanserar man hettan i mage och lunga som ger utslagen , och en läkning kan börja ta vid.

Vi ändrar under behandlingens gång i örtreceptet ca varannan vecka för att följa sjukdomsbilden .

Sakta svalnar ansiktet svullnad lägger sig . Man kan  börja se resultat från ca 3 veckor i behandlingen .

Räkna med en behandlingstid på ca 10-15 veckor innan huden återgått till sitt normala tillstånd.