Studie: Behandling av akne med kinesisk örtmedicin

Studien är gjord på 58 personer med akne ( 15 män och 43 kvinnor i åldern 16-38 med en medelålder på 27år.

Alla fick ett  Kinesiskt örtrecept anpassat för aknens morfologi och patientens konstitution.

Efter en tid från 2-6 månaders behandling registrerades följande resultat.

46 fall registrerades som kliniskt botade ( alla utslag oavsett karaktär är utrensade och läkta utan återfall)

10 fall klassificerades som förbättrade. ( Minskning av utslag och skador men milt återfall vid upphörande av örtbehandling)

2 fall visade ingen förändring.

(Xinzongyi. New journal of Chinese Medicine 2001,4-33-4 Författare Zhouxin Zhong)