Hur fungerar kraniosacral biodynamik ?

Kraniosacral biodynamik är en terapiform som ingår i Osteopati .

Vid behandling ligger du på en bänk med kläderna på. Med varsam hand , stilla och mjukt går behandlingen på djupet utan att manipulera, behandlingen tar ca 45 minuter.

Sophie har studerat med Bengt Elmström , först under början av 90 talet och nu igen sedan 2018.

Livet har påfrestningar på oss, som tex olyckor, sjukdomar psykiska trauman, bakterier , virus. Men vi har kontakt av en  automatisk  alltid närvarande kraft , en livskraft som ständigt jobbar på att återställa hälsa efter de olika påfrestningarna vi utsätts för. Det vi kallar  immunförsvar är ett utryck  av denna kraft, men kraften har mången närvaro i oss.

Det är inte alltid kraften lyckas hela vägen återställa balansen, då kapslar den in det ” halvfärdiga ” i  ett så kallat ”lesionsfält.”

 Detta är ett sätt att skapa bästa möjliga ordning för den rådande situationen.

 Leisonsfältet finns där och livskraften jobbar ständigt på att återställa ordningen.

 Men många leisonsfält förblir ”hängande” i kroppens fysiologiska system ouppklarade. Detta skapar en nedsättning av  vävnadens/ organens funktioner och är det som med tid  riskerar skapa ohälsa/ smärtor/ orörlighet av olika slag.

Dessa leisionsfält  kontaktas under behandling via en mycket lätt och respektfull hand och sinne.

När kontakten etableras och leisionsfälten får sin uppmärksamhet kan en återetablering med livskraften uppstå.

Detta leder till en enklare, ursprunglig, mer okomplicerad ordning i  exempelvis vävnad, nervsystem och sinne.

En känsla av ”återdockning” till ett behagligare själv uppstår, och de physiologiska och psykologiska funktionerna vitaliseras.

-En för mig absolut favoritbehandlig, jag önskar varje människa.