Aktuellt

 • Hur fungerar kraniosacral biodynamik ?
  2021-03-10
  Kraniosacral biodynamik är en terapiform som ingår i Osteopati . Vid behandling ligger du på en bänk med kläderna på. Med varsam hand , stilla och mjukt går behandlingen på djupet utan att manipulera, behandlingen tar ca 45 minuter. Sophie har studerat med Bengt Elmström , först under början av 90 talet och nu igen sedan 2018. Livet har påfrestningar på oss, som tex olyckor, sjukdomar psykiska trauman, bakterier , virus. Men vi har kontakt av en  automatisk  alltid närvarande kraft , en livskraft som ständigt jobbar på att återställa hälsa efter de olika påfrestningarna vi utsätts för. Det vi kallar  immunförsvar är ett utryck  av denna kraft, men kraften har mången närvaro i oss. Det är inte alltid kraften lyckas hela vägen återställa balansen, då kapslar den in det ” halvfärdiga ” i  ett så kallat...
 • Kinesisk örtmedicin har bästa behandlingsresultatet mot allergisk astma.
  2015-11-23
  Astma ökar hela tiden i väst. Den västerländska behandlingen har under tid ändrats , så till vida att man har slutat med daglig behandling av luftrörs  vidgande spray , övergått till att använda cortison i förebyggande syfte istället . Orsaken är att den vidgande medicinen ökade dödsfallen markant. En studie som gjorts på en grupp astmatiker med cortison spray och luftrörs vidgande spray, gav resultatet att de som använde spray jämfördes med dem som inte använde spray . Resultatet visade att spray snarare gjorde patienten sämre med åren. Medan de som inte använde medicin ej blev sämre. Kinesisk medicin har behandlat astma långt innan den västerländska medicinen fanns. Man har använt motsvarande det vi har i våra luftrörs-vidgande sprayer, och har vetat att de bara ska användas akut , annars försämras astman och kan bli livshotande., som skedde...
 • Rosacea en hudsjukdom orsakad av obalans från mage och lunga
  2015-04-25
  Rosacea är en kronisk hudsjukdom som angriper ansiktet . Rodnad och svullnad som kan vara mycket besvärande . Det kan aktiveras av väder , mat ,  dryck  och stress mm . Det kan hetta till och skapa rodnad på sekunder av t.ex en kopp te eller ett glas vin , mat  .  Även ögon kan bli angripna och ge rodnad, svullnad och smärta .Om man inte behandlar den kan den ge bestående skador på vävnad i ansiktet . Eftersom sjukdomen angriper ansiktet är den psykologiskt väldigt hämmande , och försämrar livskvaliteten avsevärt. Kinesisk  örtmedicin kan genom sin finstämda diagnostik härleda den till obalanser i mage och lunga. Genom "skräddarsydda" örtrecept där man använder örter efter personens symptom balanserar man hettan i mage och lunga som ger utslagen , och en läkning kan börja ta vid. Vi ändrar under behandlingens gång i örtreceptet ca varannan...
 • Lichen planus behandling med kinesisk örtmedicin.
  2015-04-25
  Lichen Planus  är en relativt vanlig hudsjukdom . Kan uppträda i alla åldrar , dock 2/3 av fallen uppstår i ålder mellan 20-60 år, något vanligare hos kvinnor än män. Väldigt ovanligt hos barn. Generellt ses som en autoimmun sjukdom, där kroppen angriper sig själv. Kinesisk örtmedicin har detaljerad behandling av Lichen Planus med mycket goda resultat där man kan räkna med att bli helt symtomfri. Symptomen är varierande svåra utslag som ger extrem klåda . Hudpåverkan i munhåla och genitalierna kan ge svår smärta, klåda och sår . Naglar blir tunna och går sönder och kan i svårare fall  bli helt förstörda. Hårsäckar kan bli angripna , vilket kan ge permanent hårbortfall. Kinesisk medicin har en helt annan diagnostik än västerländsk medicin . De har en stor  variabel mängd  örter för alla de olika symptomen som kan uppstå. Somliga häver...
 • Att planera för att bli med barn
  2015-04-22
  Det finns många sätt att förbereda sig för att starta en familj , för vissa händer det bara , för andra kan det bli svårare. Ett gott näringsintag , lagom motion ökar chansen till en hälsosam start för ditt barn. Näring En mors näringsintag är viktig för barnets hälsa ända upp i vuxen ålder. Det ökar även fertilitet och utveckling av embryo , som i sin tur motverkar missfall. Fisk kvinnor som inte ätit fisk under graviditeten visade sig ha 7,1 % högre prematurt födda barn , jämfört med 1,9 hos dem som ätit fisk en gång per vecka. Generellt visade sig låg födelsevikt och för tidigt födda  födda barn minska  med ökad fiskkonsumtion. Fiskolja Fiskolja piller kan hjälpa mot för tidig födsel hos kvinnor som är i riskzonen för denna komplikation, enligt studier  på Epidemiology Science  Center  i Köpenhamn.  Fiskolja...
 • Psoriasis en sjukdom som behöver invärtes medicin för bestående resultat
  2014-11-26
  Psoriasis ses ofta som en hudsjukdom, när det snarare ska ses som  systemisk sjukdom som påverkar de inre organen och allmänna hälsan. Behandling av själva utslaget med tex sol eller injektion för att hämma immunförsvaret kan ge en tillfällig förbättring . Men dessa metoder  har oönskade biverkningar, och ...psoriasisen återvänder månader senare eftersom problemet är just invärtes . En studie   www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/fulltext/117983397/PDFSTART  visar på ökad risk för hjärt och kärlsjukdomar för psoriasis patienter. Kinesisk medicin har i hundratals år behandlat psoriasis invärtes med goda resultat utan biverknigar . Eftersom man här behandlar invärtes med örter läker psoriasisen pga att organen fungerar bättre. Därmed ökar också den allmänna hälsan och...
 • Behandling av perioral dermatit och akne kan ge ökad fertilitet
  2014-11-19
  Behandlingar av perioral dermatit och akne har visat sig på vår klinik ge fler barn :) Förklaringen är att båda dessa hudsjukdomar samtidigt  påverkar menscykeln / eller  om man vänder på det,  blir påverkade av menscykeln. En obalanserad menstruationscykel kan i vissa fall ge svårigheter i att bli gravid . När vi inom TCM behandlar infertilitet är det just menscyklen vi till stor del  utgår ifrån  i vår diagnostik. Personer som kan ha givit upp på en graviditet , eller bara inte tidigare skyddat sig  tidigare   har visat sig  plötsligt gravida sedan de kommit för bahndling av perioral dermatit eller akne. En liten påminnelse hur kroppens och själens funktioner hänger...
 • Ulcerös kolit / Crohns sjukdom
  2014-09-16
    U/C och Crohns  är båda infalmatoriska sjukdomar med okänd orsak. De har ofta utbrott i skov . Båda dessa sjukdomar har behandlats traditionellt under lång tid i Kina. Det är den behandling man får på sjukhusen även idag i Kina. Dessa sjukdomar är vanligare i industriländer. En diet med för mycket socker mm samt  stress ses som en orsak, där autoimmun påverkan kan vara en följd eller en orsak. Även bakterier  ses ha ett samband vid insjuknandet. Kinesiska örter har en mycket god effekt på dessa sjukdomar ,  man kan förvänta sig att få stopp på både diarre och blödningar på kort tid . Sedan gäller att bygga upp den underliggande svagheten i mag och tarmsystemet , då det ofta är grundorsaken eller en följd av inflammationen. I behandlingen ingår även att se över kostvanor och logistik kring måltider samt andra eventuella levnadsvanor...
 • Koka soppa på en spik
  2014-06-05
  Jag får ofta frågan, speciellt av mina barn-längtande patienter,om man bör äta vitaminer eller andra tillskott för att optimera chansen till graviditet. Den Kinesiska läketraditionen har en vidare ingång i sin strävan mot hälsa än att se bristen på näringsämnen som primär orsak. Jag vill här nämna det eftersom det kan bli väl mycket i kampen om att göra vad man kan för att få sitt efterlängtade barn. Framför allt svårt att sålla i all information som haglar ur nätet och blir ytterligare en källa till stress. Människan är en komplex individ påverkad av arv och miljö. Både själsligt såsom relationer, visioner. Och miljö såsom kost , luft, föroreningar och buller mm. Vår kropp består bl.a av organ, några av dessa ska se till att absorbera näringsämnen från det vi äter, och luften vi andas för att tillgodose våra behov. Andra organ...
 • Behandling av missfallsrisk hos kvinnor med autoimmun påverkan
  2014-03-19
  Kvinnor med ökad missfallsrisk  kan med kinesisk medicin få hjälp att gå igenom en fullgången graviditet. För varje gång en kvinna får ett missfall ökar risken för ytterligare en ofullbordad graviditet. Det finns en rad olika diagnoser inom den kinesiska medicinen som kan orsaka missfall. Detta gör att hitta rätt behandling som är individuell för varje enskild kvinna är möjlig på ett annat sätt än men västerländsk medicin Autoimmun påverkan/ antikroppar där kroppen stöter bort fostret  är några anledningar som idag inom den västerländska medicinen behandlas med trombyl och prednisolon. Genom att förbereda kroppen för en graviditet med olika stärkande och cirkulerande örter kan man avhjälpa dessa problem. Trombyl och prednosolon hämmar immunförsvaret och har därför visat sig hjälpa då bortstötandet av fostret är en reaktion av ett...
 • 1 2