Ungdoms akne är en av våra mest förekommande hudsjukdomar. De flesta av oss har i puberteten haft akne i någon grad, för att sedan i unga vuxenlivet äntligen se den försvinna. Hos vissa får dock aknen fäste och blir till ett stort problem som påverkar  hela personens  sociala  liv eftersom ansiktet ofta är drabbat.

En annan form av akne uppstår först i vuxen ålder runt 20-30års  ådler,  speciellt hos kvinnor. Denna form har ofta skov som i många fall rör sig med menstruations-cykeln.

Områden som aknen uppstår:  99% ansikte,  60% rygg, 15% bröstkorg. Unga män främst ansikte , äldre män främst rygg.

Akne visar sin symptom på huden, för många är det då logiskt är att behandla huden med salvor och rengöring.

I själva verket  beror problemet på en obalans emellan organen inuti kroppen. Ofta uppstår denna obalans när stora omställningar sker så som t.ex i puberteten. Det kan även uppstå av stress, ärftliga orsaker och av/ efter avslutad användning av p-piller.

Den här obalansen kan även ge andra symptom som hormonrubbningar , PMS, PCOS, menstruationssmärtor och  huvudvärk mm . Vad många inte vet är att man kan  med kinesisk medicinsk diagnostik ta reda på vari obalansen ligger. Därefter med örtmedicin behandla ”inifrån och ut” så att aknen sakta läker ut. Resultaten blir bestående och utan biverkningar.

I och med att vi behandlar grundorsaken till problemet kommer även  andra eventuella parallella symptom förbättras.

Behandlingen  ger i de flesta fall  ganska omedelbart synligt resultat.